Przejdź do treści strony

Deklaracja dostępności strony internetowej przychodniasloneczna.com

BARTOSZ KOPAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem https://przychodniasloneczna.com

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji:

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail kontakt@przychodniasloneczna.com lub telefonicznie 48 378 60 25

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne A – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących.
 • wejście B – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking jest przed budynkiem, w strefie bezpłatnego parkowania,
  • na parkingu jest jedno oznakowane miejsce postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
  • na parkingu jest jedno oznakowane miejsce postojowe dla rodzin z dziećmi
 • środkami komunikacji publicznej:
 • dojazd autobusem komunikacji lokalnej (po drugiej stronie ulicy znajduje się przystanek „na żądanie”)

Wejście do budynku, hol główny zostały specjalnie oznakowane, aby ułatwić poruszanie się osobom słabowidzącym.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku są na parterze

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W rejestracji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Jeszcze możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

Aplikacje mobilne

W placówce nie korzystamy z zewnętrznych aplikacji mobilnych.